İNSANİ MAYIN FAALİYETİ (İMFAD) DERNEĞİ

GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

 

Derneğimiz 3’üncü olağan genel kurul toplantısının; aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 07/12/2021 Salı günü saat 18.00’da dernek yerleşim yerinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 25/12/2021 Cumartesi günü saat 10.00’da aynı yerde yapılmasına yönetim kurulumuzun 17/11/2021 tarihli ve 2021/ 67sayılı kararıyla karar verilmiştir.

 

 

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

  1. Yoklama ve açılış,
  2. Divan heyeti seçimi,
  3. Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması,
  4. Dernek Tüzüğünün 2 ve 5’inci maddelerinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi,
  5. Tahmini bütçe ve üye aidatlarının görüşülmesi,
  6. Dernek çalışanlarının ücret, harcırah, huzur hakkı tutarlarının görüşülmesi.
  7. Dernek zorunlu organlarının (yönetim ve denetim kurulu)seçimi,
  8. Dilek, temenniler ve kapanış.