Mayın Mağdurlarına Yardım

 

Mayın faaliyetlerinin beş temel başlığından biri olan “Mağdurlara Yardım” Ottava Anlaşması uyarınca taraf devletlerin yükümlülüğü altındadır. Anlaşma’nın altıncı maddesi " İmkânı olan her Taraf Devlet mayın kurbanlarının bakımına ve rehabilitasyonuna, sosyal ve ekonomik uyumuna ve mayınlar konusundaki bilinçlendirme programlarına yardım sağlayacaktır" ifadesini içermektedir.

iMFAD, yurtiçindeki ve yurtdışındaki mayın mağdurlarının bakım ve rehabilitasyonunu ve sosyal ve ekonomik bütünleşmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Mağdur yardımı; acil ve sürekli tıbbi bakım, fiziksel rehabilitasyon, psikososyal destek ve sosyal hayata kazandırma, ekonomik yeniden bütünleşme ve tüm mağdurlar için etkili tedavi politikalarının oluşturulmasını kapsar.